Etter tre års uenighet med kommunen åpner barnehagen dørene igjen i august

Av

Etter et opphold på tre år i driften reåpner Furumoen barnehage på Tynset med plass til 20 barn i august.