Statens Vegvesen kritisk til næringsarealer ved riksveg 3

Artikkelen er over 2 år gammel

Statens Vegvesen vil ikke tillate handel eller arbeidsplassrelatert nord for Motrøkrysset.