Hans er ansatt for å lede sengeprosjekt til én million kroner i Nord-Østerdal

Klosser Innovasjon og Rørosregionen Næringshage har fått innvilget 450.000 kroner i støtte til gjennomføring av prosjektet for å øke antall tilgjengelige senger i utmarka.