Direktorat mener det er aktuelt å ta ut to ulver i Nord-Østerdalen

DEL

I et foreløpig svar om uttak av to ulver i Rendalen Østfjell melder Miljødirektoratet at det vil være aktuelt, "når forholdene ligger til rette for det".

Dialog

Miljødirektoratet har hatt dialog med Statens Naturoppsyn og de anser det som aktuelt å iverksette ekstraordinært uttak av ulv i området, når forholdene ligger til rette for det.

Skader på sau og rein

De viser til søknader fra Rendalen Renselskap, Svahken sijte datert 22. september og søknad fra Rendalen kommune, Tynset kommune og Tolga kommune datert 7. oktober, samt telefonhenvendelser knyttet til søknadene, om ekstraordinært uttak av ulv på grunn av skader på sau og rein i løpet av sommeren og høsten.

- Miljødirektoratet har bedt Statens Naturoppsyn (SNO) om å prioritere ekstra ressurser og innsats for overvåking av ulv i deler av Nord- Østerdalen hvor det har vært skader forårsaket av ulv i sommer, og hvor det gjort observasjoner av en mulig etablering av et par/revir. Vi har videre hatt dialog med Fylkesmannen i Innlandet, og med nemndsleder i rovviltnemnda i region 5, melder de i brevs form til de berørte kommuner og parter.

Med bakgrunn i den informasjonen som de har mottatt fra SNO, herunder sporobservasjoner og foreløpig områdebruk, samt kunnskap om genetisk status til individene som er påvist i området anser Miljødirektoratet det som aktuelt å gjennomføre ekstraordinært uttak av ulv i området denne høsten/vinteren.

Alvorstungt ulvemøte: Ordførerne har purret på svar om uttak av ulvepar

- Når dette kan skje vil være avhengig av flere forhold, herunder både vær, snøforhold, samt løpende kunnskap om hvor dyrene befinner seg. Med bakgrunn i dette vil vi oppfordre til å fortsatt melde inn observasjoner av ulv i området til Statens Naturoppsyn, avslutter direktoratet.


Artikkeltags