Signal på jernbaneovergangen er ute av drift på grunn av ulykke på FV. 30