Arbeiderpartiet ble best på Røros, Senterpartiet suveren i Nord-Østerdal

Skolevalget ble gjennomført på de videregående skolene onsdag.