Holtålen SV brøt avtale med Ap. Vil samarbeide med Høyre og Felleslista. Refsethås fortsetter som ordfører.

Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Holtålen SV valgte fredag kveld å annullere avtalen med Arbeiderpartiet. Lørdag inngikk SV i stedet en ny avtale med Høyre og Felleslista i Holtålen. - Avtalen med Arbeiderpartiet var inngått på falske premisser, sier SVs Elise Grønli.

DEL

Lørdag ble det skrevet et nytt kapittel i valgthrilleren i Holtålen. SV, Høyre og Felleslista av Senterpartiet og Venstre ble enige om et valgteknisk samarbeid. Avtalen innebærer blant annet at Felleslista utpeker ordfører og varaordfører, mens SV utpeker et såkalt forsterket formannskapsmedlem som får utvidet godtgjørelse og ti prosent av ordførerens lønn. SV får ifølge avtalen politisk ansvar for forebyggende arbeid med barn og unge - en rolle som skal utformes i samarbeid med ordføreren.

- Høyre får ikke plass i formannskapet, men Høyres representant i kommunestyret skal inkluderes i diskusjonen om saker hvor alle partienes tilstedeværelse er viktig, heter det i avtalen. Både felleslista, Høyre og SV får en plass hver i driftsutvalget.

Falske premisser

Torsdag formiddag sto Arbeiderpartiet og SV fram på en pressekonferanse og skrøt av en god samarbeidsavtale. Fredag kveld inviterte SV Arbeiderpartiet til et nytt møte og brøt avtalen.

- Vi brøt ikke avtalen, men annullerte den. Avtalen ble signert på falske premisser. I forhandlingsmøtet med Holtålen Ap ble det innledningsvis informert om at Arbeiderpartiet hadde hatt et møte med Høyre og at disse to partiene hadde blitt enig om et samarbeid. Det viste seg å være feil. Det bekrefter også Holtålen Høyre, sier SVs Elise Grønli, som har vært jokeren i det politiske spillet i Holtålen.

- Betyr det at dere er blitt lurt og at Arbeiderpartiet har servert løgner?

- Ja, vi føler oss lurt. Om det er løgn, må Arbeiderpartiet svare for.

- Hvordan skal SV greie å samarbeide med Høyre og Felleslista etter at SV har sagt at det var naturlig å samarbeide med Ap ut fra ideologiske prinsipper?

- Vi har hatt en god samtale rundt det med Felleslista og Høyre. Grunnlaget for et godt samarbeid er mye bedre med partier som spiller med åpne kort.

- Mange vil hevde det er uansvarlig overfor velgerne å si opp en slik avtale to dager etter at den er inngått. Hva har du å si til det?

- Det kan jeg forstå. Jeg mener det er mer ansvarlig enn å stå inne for en avtale som er basert på falske premisser.

- Kan du forstå at Arbeiderpartiets velgere føler at dette er et svik og at SV opptrer vinglete ved først å inngå en avtale med Ap som brytes etter to dager for så å støtte Høyre og Felleslista?

- Det kan jeg forstå som en første reaksjon. Å annullere en avtale på feil premisser er ikke å være vinglete.

- Hva betyr dette for troverdigheten til SV?

- SV mener det er vanskelig å annullere en skriftlig avtale, men jeg håper ikke troverdigheten vår er svekket. De som har stemt på oss må vite at de har stemt på et parti som er i stand til å si fra når vi er blitt ført bak lyset.

- Angrer du på at du skrev under den første avtalen?

- Det kan jeg ikke angre på. Ut fra den informasjonen jeg hadde da avtalen ble signert, var det riktig.

- Får SV mer gjennomslag gjennom den nye avtalen med Høyre og Felleslista enn gjennom den annullerte avtalen med Ap?

- Ja, fordi vi hadde muligheter til å være med å forhandle fram denne avtalen. Det hadde vi ikke med Arbeiderpartiet.

Gjensidig tillit

I avtalen mellom Felleslista, SV og Høyre heter det at forhandlingene har vært ført i en god og åpen tone med gjensidig tillit mellom partene, og partene vil arbeide for at det politiske arbeidet også preges av åpenhet og tillit de neste fire åra.

Felleslista, Høyre og SV er blitt enige om en politisk plattform som blant annet innebærer at terapibassenget gjenåpnes i 2016, og finansieringen av dette er avklart. Videre skal ikke eiendomsskatten heves utover fem promille, og samarbeidspartiene skal arbeide for å redusere eiendomsskatten de neste fire åra. Partiene skal også ha en tydelig profil på næringsutvikling og ferdigstille ny og oppdatert næringsplan med tiltaksliste.

- Næringsutviklingen skal også løftes i arbeidsmarkedsregionen står det i avtalen som er undertegnet av Liv Rønning, Elise Grønli og Olav Grønli (alle SV), Geir Jensås (Høyre), Heidi Greni, Jan Håvard Refsethås og Gudbrand Rognes (alle fra Felleslista).

Refsethås fortsetter

Gudbrand Rognes sier i en kommentar lørdag kveld at Jan Håvard Refsethås fortsetter som ordfører etter konstitueringen 15. oktober.

Han ønsker ikke å svare på spørsmål om hvem som blir varaordfører.

Ifølge avtalen skal Felleslista utpeke både ordfører og varaordfører, og det kan bety at Heidi Greni kan bli varaordfører ettersom hun fikk flest personstemmer under valget.

Ap beklager

Etter at SV fredag kveld brøt avtalen med Arbeiderpartiet, sendte Ap natt til lørdag ut en pressemelding der partiet tar svært sterk avstand fra SVs begrunnelse for oppsigelsen. 

- Holtålen Ap har ikke oppgitt uriktige opplysninger. Vi har gitt de opplysninger vi helt klart mener er de riktige i forhandlingsprosessen. Holtålen Ap står fortsatt ved den skriftlige avtalen som er inngått. Holtålen AP er av den formening at inngåtte skriftlige må holdes. Vi beklager den vendingen saken har tatt. Holtålen AP er opptatt av ansvarlighet og vi synes dette er svært beklagelig ovenfor de mange velgerne som støttet oss ved valget og omdømme til Holtålen kommune, heter det i pressemeldingen.

Ville berge stumpene

Natt til søndag sendte Holtålen SV ut en pressemelding for å informere mer om bruddet med Ap.

I pressemeldingen heter det at Holtålen Ap på onsdagens møte informerte om at de hadde hatt et møte med Holtålen Høyre, og at disse to partene hadde blitt enig om et samarbeid.

- På grunnlag av denne informasjonen var det ikke lenger noe forhandlingsgrunnlag for å forhandle om posisjoner mellom Holtålen AP og Holtålen SV. Med disse premissene til grunn valgte Holtålen SV å signere en avtale som ble forelagt av Holtålen AP for å «berge stumpene». I etterkant av avtalesigneringen ble Holtålen SV informert om at det var gitt uriktige opplysninger fra Holtålen AP. Holtålen Høyre bekrefter at de aldri har gitt sin støtte til Holtålen AP når det gjelder valg av ordfører og varaordfører. Holtålen Høyre bekrefter også at det aldri har vært reelle forhandlinger mellom disse to partene, og at det ikke eksisterer noe avtaleutkast til et samarbeid mellom AP og Høyre, heter det i pressemeldingen fra Elise Grønli.

- Holtålen SV mener dermed at samarbeidsavtalen med Holtålen AP er inngått på bristende forutsetninger, og dermed er ugyldig. Holtålen SV inviterte Holtålen AP til et oppklaringsmøte fredag kveld 25. september. Holtålen AP fikk her muligheten til å forklare hvorfor det ble gitt uriktige opplysninger til Holtålen SV sitt forhandlingsutvalg. Det kom verken en tilfredsstillende forklaring eller en beklagelse for at SV ble direkte feilinformert. Gruppen av SV-medlemmer som deltok på dette møtet mente derfor at det ikke var grunnlag for et godt samarbeid og gjensidig tillit i den kommende valgperioden. Holtålen SV har valgt å annullere den politiske samarbeidsavtalen som ble inngått med Holtålen AP onsdag kveld. Annullering av avtalen ble overlevert og bekreftet mottatt, av Holtålen AP på oppklaringsmøtet fredag kveld 25. september, skriver SV.

- Verken Holtålen kommunes innbyggere eller kommunens folkevalgte er tjent med at det inngås samarbeidsavtaler med en part som begår tillitsbrudd allerede før et potensielt godt samarbeid har blitt etablert. Holtålen SV mener at Holtålen AP har handlet på en måte som kan bidra til å svekke politikernes generelle omdømme blant folk flest, noe vi beklager, skriver Holtålen SV.

Les også: Sa opp avtale om samarbeid

Artikkeltags