Hvor er lekkasjen?

VIL IKKE BETALE: Ole Jørgen Kjellmark (t.v.) var den eneste i formannskapet som ikke ville bruke penger på rapporten fra PR-byrået Burson Marsteller hadde laget om konsekvensene for næringslivet dersom tilbudet ved Røros flyplass blir dårligere enn i dag. De øvrige – ordfører Hans Vintervold, Einar Aasen, Inga Evavold, Liv Hanne Tønset, Torfinn Rohde og Rune Johnsen ville bruke 25.000 kroner fra næringsfondet.

VIL IKKE BETALE: Ole Jørgen Kjellmark (t.v.) var den eneste i formannskapet som ikke ville bruke penger på rapporten fra PR-byrået Burson Marsteller hadde laget om konsekvensene for næringslivet dersom tilbudet ved Røros flyplass blir dårligere enn i dag. De øvrige – ordfører Hans Vintervold, Einar Aasen, Inga Evavold, Liv Hanne Tønset, Torfinn Rohde og Rune Johnsen ville bruke 25.000 kroner fra næringsfondet.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

En rapport om konsekvenser for næringslivet ved redusert flytilbud og et notat om en mulig valgkampdebatt i Røros har skapt røre.

DEL

Den røra fortsatte i formannskapet i Røros i går da de måtte gjøre et formelt vedtak for å bevilge de siste 25.000 kronene som kommunen skulle ta fra det kommunale næringsfondet. De øvrige kostnadene på rundt 100.000 er betalt i et spleiselag av næringsliv, interkommunalt næringsfond og regionråd.

Bedriftene som var med i rapporten hadde satt krav om at den ikke ble offentliggjort. Derfor ble det stilt spørsmål om hvordan rapport og notat hadde kommet media for øye.

–Jeg har vist fram rapporten til Ole Jørgen Kjellmark – og det hadde jeg ingen problemer med. Han tok også bilde av sidene, sa ordfører Hans Vintervold.

–Jeg kan ikke huske å ha sett disse papirene tidligere, svarte Kjellmark.

Kamp for flyplassen

Dermed var en like langt i «skyldspørsmålet».

Kjellmark mente at kommunen ikke skulle betale noe som helst for verken rapport eller notat.

– Det er ingenting i rapporten som vi ikke vet fra før. Notatet er et valgkampopplegg som blir oppfattet som en svertekampanje mot sentrale myndigheter, mente han.

Ordfører Hans Vintervold understreket at rapporten var bestilt og laget før det ble klart hvem som fikk anbudet på Rørosflyet.

–Det var lufthavnrådet som bestilte rapporten, men uheldigvis ble den adressert til Røros kommune og meg som ordfører. Det beklager jeg. Men innholdet understreker blant annet næringslivets behov for minst det flytilbudet vi har i dag. Vi visste ikke den gang om vi fikk et selskap med 19-seters fly og om flyet ville «overnatte» på Røros og om det ville fly tidlig til Gardermoen. Det siste vet vi fremdeles ikke. Jeg skal i et nytt møte med departementet i nær framtid der viktigheten av at tidligflyet er på Gardermoen i god tid før klokka 08.00 og at flyet står natta over på Røros for å sikre regulariteten på morgenflyet understrekes, sier han.

Når det gjelder notatet om valgkampdebatt i Røros, pekte ordføreren på at det ikke har blitt brukt og at det aldri har vært meningen å svartmale noe som helst.

–Vi har tradisjon på Røros for å stå sammen om viktige saker. Sykehuset har vært et godt eksempel – flyplassen er også et godt eksempel. Sist det var anbudsrunde valgte «min» regjering et anbud som var langt fra godt nok. Gjennom en tung og samlet innsats fikk vi endret anbudet i ettertid. Dette hadde vært vanskelig å få gjennomslag for denne gangen, spesielt fordi det ikke var en samlet politisk ledelse i kommunen som sto bak, sa Vintervold.

Artikkeltags