Tolga Venstre er klare for storkommune

KLAR TIL VALG: Fra venstre: Odd Arne Skjæret, Svein Gjelten Bakken, Jakob Trøan, Ole Peder Carlsen og Randi Vingelsgård. Bak fra Venstre: Kari Gjelten Bakken og Toril Østvang.

KLAR TIL VALG: Fra venstre: Odd Arne Skjæret, Svein Gjelten Bakken, Jakob Trøan, Ole Peder Carlsen og Randi Vingelsgård. Bak fra Venstre: Kari Gjelten Bakken og Toril Østvang.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Venstre vil rigge Tolga for fremtida og ser mange muligheter som del av en større kommune.

- Vi er det partiet i kommunen som er mest positiv til mer samarbeid og kommunesammenslåing, uttaler partiets førstekandidat, Jakob Trøan.

I sitt rykende ferske valgprogram slår Tolga Venstre fast at kommunen ikke har noe annet valg enn å være offensiv i møte med kommunereformen. En kommunesammenslåing bør føre til bedre økonomisk robusthet, med mer ressurser tilomsorg, oppvekst og infrastruktur og mindre til administrasjon.

- Målet er å sikre at tjenesten fortsatt er der folk bor, poengterer Trøan.

Ønsker pendlerrute

Videre profilerer Tolga Venstre seg som miljøparti.

- Vi er opptatt av å styrke lokal handel. Vi vil også jobbe for å etablere en pendlerrute i aksen Tynset-Røros for å få ned bruken av privatbil. Vi ønsker ikke at det etableres scooterløyper for fornøyelseskjøring, men ønsker heller å legge forholdene bedre til rette for økt ferdsel til fots og på sykkel, sier Trøan.

Videre ønsker partiet å styrke det regionale næringsarbeidet og legge til rette for at alle kan få gode muligheter til å etablere seg.

- Vi må satse sterkere på det vi er gode på og der vi allerede har gode merkevarer innen landbruk og nisjeproduksjon innen mat- og treforedling, sier Trøan.

Partiet vil bidra til økt satsing på natur- og opplevelsesbasert turisme.

- Det blir viktig å knytte Malmplassen og Tolga sentrum tietter til Verdensarven Røros Bergstad, sier Trøan.

Når det gjelder utbygging av Tolga Kraftverk holder partiet fast på en utbygging som skjermer Eidsfossen. Alt annet er uaktuelt.

Lys i alle vinduer

Tolga Venstre ønsker sterkt å sikre det mangfoldige fjellandbruket i regionen.

- Vi vil at det skal være lys i alle vinduer og at mangesysleriet opprettholdes som tradisjon. Det må være rom for å drive jordbruk i ulik skala, enten du er stor eller liten.

Tolga Venstre ønsker enda sterkere tilknytning til Rørosmat og Rørosmeieriet.

- Vi må utnytte nettverket også til å markedsføre andre lokale produkter enten de er økologisk eller konvensjonelt dyrket. Det blir også viktig å støtte aktivt opp om satsninga på Rørosmeieriets avdeling på Tolga.

Artikkeltags