Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over statsbudsjettet.

Riksantikvar Jørn Holme er på Rørosmartnan i dag, tirsdag 20. februar, og kan i den forbindelse fortelle at verdensarvstedet Røros og Circumferensen i år mottar over 15 millioner kroner til arbeidet med å sette i stand og formidle verdensarven.

Årets midler skal blant annet gå til:

• Oppgradering av Olavsgruvaveien

• Verneverdig bebyggelse i og utenfor bergstaden

• Uthusprosjektet

• Skjøtsel av kulturlandskapet Småsetran og byhagene rundt Røros bergstad

• Vassrenna Nordgruvfeltet

• Rørosmartnan/forbonde- og lasskjørerkulturen