Kommunen trår til for Verket

Et enstemmig formannskap vil garantere for et lån på 40 millioner kroner som Verket Røros AS tar opp for å refinansiere gjelda.