Avlivet simle med isklump i halsbåndet

Artikkelen er over 1 år gammel

I forbindelse med saneringen av villreinstammen i Nordfjella har Statens naturoppsyn (SNO) avlivet ei simle som hadde isdannelse i merkehalsbåndet rundt halsen. Simla var merket med en radiosender av NINA.

DEL

Ved de første anledningene jegerne observerte villreinen med isklumpen rundt halsen var den i flokken, og da kunne de ikke avlive den.Sist søndag avlivet SNO simla med radiosenderen.

Det var 12 dager etter at den første gang ble observert med en isklump på cirka halvannet kilo hengende på nedre del av halsbåndet. Simla var observert tre ganger tidligere i januar, første gang den niende, med isdannelse på halsbåndet, men den løp sammen med flokken sin, og man fikk ikke mulighet til å avlive på forsvarlig vis før søndag, går det fram av ei nyhetsmelding fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Simla ble merket med radiosender 29. mars i fjor. Målet med slik merking er å hente inn viktige data om hvor og hvordan villreinen beveger seg. I Nordfjella gir dette informasjon som er viktig både for å klare å gjennomføre saneringsprogrammet for skrantesjuke, og for å kunne vurdere om dette utføres på en dyrevelferdsmessig best mulig måte.

NINA poengterer at isdannelse i halsbåndet skjer svært sjeldent, og det er kun registrert to slike tilfeller tidligere blant de nær 400 villreinene som har blitt merket i Norge.

– Dette er et trist tilfelle, og det er godt at reinen ble avlivet før isklumpen vokste seg større. Nå var den på størrelse med en håndball og veide omkring halvannet kilo. Sammen med senderen hadde reinen da cirka to og et halvt kilo rundt halsen. SNO fant ingen sårskader på simla, men rapporterte at pelsen i nakken var slitt ned til huden i nakken på grunn av den økte vekten på halsbåndet. Pelsen var også slitt ned under haka der isen har vært borti, sier veterinær Bjørnar Ytrehus, dyrevelferdsombud i NINA. NINA tar denne hendelsen svært alvorlig, har orientert Forsøksdyrforvaltningen i Mattilsynet og vil sende avviksmelding når alle forhold rundt hendelsen er klarlagt.

Gir verdifull informasjon

– Merking av viltlevende dyr vil alltid innebære avveining av den positive verdien datainnhentingen gir for villreinen og samfunnet mot den negative effekten merkingen har på dyras velferd. Denne avveiningen gjøres først av NINA, men deretter gjør Mattilsynet en uavhengig vurdering og er den offentlige myndigheten som avgjør om en slik merking bør gjennomføres eller ikke. Vi må nå sette oss sammen med Mattilsynet og Miljødirektoratet og diskutere om den potensielle skaden vi kan påføre dyrene når vi merker i disse kystnære områdene er for stor i forhold til gevinsten, avslutter Ytrehus.


Artikkeltags