Fylkesrådet i Hedmark i dag: Nei til mer vindkraft

Fylkesrådet i Hedmark sier klart nei til mer utbygging av vindkraft enn det allerede er gitt konsesjon for. – Hedmark har tatt sin del av ansvaret for etablering av vindkraft, og vi ser ikke behovet for en nasjonal ramme, sier fylkesråd for miljø Anne Karin Torp Adolfsen (AP).