Nyregistrert grunneierlag, selskap oppløst i Holtålen og nytt styre i Verket

Vi gir deg oversikt over utvalgte kunngjøringer fra næringslivet i Fjellregionen som nylig er registrert i Brønnøysundregistrene.