Leder i det nye lokallaget er Hanne Rimala Herfjord fra Røros, og hun mener det er viktig for mennesker med de samme utfordringene har et felleskap og et møtested for å samles rundt.

– Sammen blir vi sterkere og kan få større påvirkning for å få best mulig hjelp til å mestre livet vårt med en kronisk sykdom, sier hun.

I starten ble kvinnene i lokallaget en selvhjelpsgruppe etter et kurs som Røros kommune sto bak.

I trygge omgivelser

– Vi møttes en gang i måneden før jul for å bli kjent med hverandre og vår diagnose lipødem. Dette er en sykdom som oppleves lik for oss som har den, men de ulike tiltakene helsevesenet har å tilby kan oppleves veldig forskjellig. Det er veldig godt og ikke minst viktig å snakke sammen om erfaringer vi alle har gjort oss. I trygge omgivelsene som dette blir det også mange gode samtaler der vi gir hverandre tips om ting som hjulpet hver enkelt av oss, fortsetter Herfjord.

Håper flere finner veien til lokallaget

Mange i gruppa gir uttrykk for at informasjon rundt lipødem har vært svært liten. Foreløpig dekker det nye lokallaget området fra Tynset i sør til Tydal og Holtålen i nord. Lokallaget har ingen medlemmer med lymfødem ennå.

– Men vi ønsker at personer med lymfødem også tar kontakt med oss og har lyst til å delta på våre medlemsmøter og andre aktiviteter vi ønsker å sette i gang, sier lokallagslederen.

Mange prosjekter

Røros og omegn lymfødem- og lipødemforening har mange prosjekter på gang. Først skal det være et møte med en erfaren fysioterapeupt som har stor erfaring med lip -og lymfepasienter. De sosiale samværet står høyt opp for lokallaget og i løpet av våren arbeides det hard for å få til bassengtrening i varmebasseng både med og uten fysioterapeut.

– Vi kommer til å arrangere gåturer der de sosiale er i fokus, og representanter for kompresjonsutstyr vil bli invitert på noen av våre medlemsmøter. Og så drømmer vi om å stå på stand for å synliggjøre og gi informasjon om hvordan det er å leve med lipødem, avslutter Hanne Rimala Herfjord.