Nytt styre på plass i Ren Røros AS. Nå starter arbeidet med forvaltningsrevisjon. GF blir kanskje utsatt

Onsdag hadde konsernstyret i Ren Røros AS styremøte første med nye styremedlemmer etter at fire av de faste trakk seg i forrige uke.