Her er det lagt til rette med en liten gapahuk kombinert med en ved-bod. Og her finnes også et oppmura ildsted med grillrist og benk/bord.

Det er undergruppe under Os helselag som har gjort arbeidet. Innlandet fylkeskommune har gitt støtte, og stor velvilje frå grunneier Kaja Eggen har gjort prosjektet mulig. I tillegg har foreløpig Tolga-Os Sparebank og Ramlos vært bidragsytere. Formålet er å bidra til et løft for folkehelse og trivsel. Det vil bli skilta sti/vei frå gangbrua over Glåma og oppover til utkikkspunktet på solsida av bygda, en times gange fra sentrum.

Det er også mulig å gå den gamle ferdselsveien frå Flattrøa og innunder Høgåsen (tar 15 – 20 minutter i lett trasé).

I tillegg skal det merkes et stisystem mot sør-øst for sentrum med utgangspunkt i Verjåhagen, og langs elva Verjåa skal det bygges enkle apparater. Siktemålet er å gjøre det mulig for eldre/funksjonshemma å trene styrke, balanse og koordinasjon. Os helselag tar på alvor at alle skal kunne «leve hele livet».