Nyutdannede Charlotte (24) og Hanna (28) blant 50 søkere til to stillinger i Rørosmeieriet. Begge fikk napp og flyttet hit

Charlotte Ryen fra Trondheim og Hanna Østvik fra Snåsa kom rett fra skolebenken til Rørosmeieriet. Begge ble veldig glade da de fikk tilslag. Mange nyutdannede er på jobbsøk i den spesielle tiden vi er inne i.