Ø. Thorsen om Ren Røros

Av

Jeg skriver dette som styremedlem i Ren Røros valgt av de ansatte.