Publikum vil møte den nye avdelingens aktiviteter på ulike måter: En ny utstilling om verdensarven i Smelthytta, pedagogisk opplegg til skolebarn i regionen, informasjonstavler i verdensarvområdet og ulike digitale tjenester.

- Siden oppstart av bergverksdriften har folk måttet tilpasse seg det ekstreme klimaet her på fjellet, sier avdelingsleder formidling og verdensarvsenter, Per Øyvind Riise, og fortsetter:

- Med den nye utstillingen ønsker vi å formidle kunnskap om levesett og kultur, også ut over bergverksdriften.

- De aller fleste innbyggerne i Circumferensen hadde arbeid som var tilknyttet bergverksdriften, mer eller mindre direkte.

- Jordbruket var den andre foten å stå på, og vi har valgt å gi et innblikk i hverdagslivet med gårdsdrift i bergstaden, grasdyrkinga på teigene omkring, samt setring i Småsetran og andre seterområder, påpeker han.

Det var stallplasser til rundt tusen hester under gruvedriften her i bergstaden. Nå sliter Røros med å finne rom til de rundt hundre martnashestene. Hestene og deres viktige rolle i samfunnet blir godt dokumentert i den nye utstillingen, ifølge Riise.


Ikke bare en samling av hus og gjenstander

Gårdene her ble bygd som fjellgårdene i regionen, på tredelt vis med våningshus, eldhus og fjøs/stall. Samlingen av disse gårdene i en bymessig bebyggelse er spesiell i Norge.

Svenske soldater brente ned staden både i 1678 og 1679, men siden den gang har Røros unngått de store bybrannene - strukturen er derfor beholdt helt fram til i dag.

- Verdensarvstatusen og informasjonen fra museet dekker ikke bare Røros, i hele Cirkumferensen kan man nå finne opplysningsskilt eller bruke senterets digitale tjenester med supplerende kunnskap, sier Riise.

- Helt konkret består kulturarven vår av mye mer enn en samling av hus og gjenstander. Det tradisjonelle levesettet og den særegne kulturen må formidles slik at kanskje først og fremst de som vokser opp i hele regionen kan føle stolthet over hvor de kommer fra og forhåpentligvis blir værende, supplerer han.

Trenger mer plass

Ifølge museumsdirektør Odd Sletten er formålet med alle verdensarvsentrene formidling av kunnskap, identitet og destinasjonsutvikling. Museet har på sikt forpliktet seg til å huse en felles nasjonal utstilling om verdensarven i Norge og globalt, og slik sette vår egen arv i perspektiv. Det kommer.

- Vi må starte et sted, avdelingen vi nå åpner er det første steget. Vi har per nå plassmangel, men jobber med å få til en utvidelse ved å gjenreise kokshuset til Smelthytta.

- Det er så mye vi har lyst til å gjøre, som å fremme det sørsamiske språket - en viktig del av arven vår. Planen er å bygge en egen utstilling med formidling av sørsamisk kultur og språk, sier Sletten.

Åpningsfest

Fredag kveld inviterer Rørosmuseet til en folkefest på Malmplassen.

Leder i UNESCO Norge, Tora Aasland, vil si noen ord før det på scenen braker løs med gratis konserter med Olav Luksengård Mjelva, Marja Mortensson, Transjoik og Dakota. Museet er åpent for alle som vil se den nye utstillingen.

Lørdag kan man bli med på en guidet rundtur i cirkumferensen med buss. Turen starter på Malmplassen, går videre til Ålen, Os, Tolga og Femundshytta.