Økonomi og avsporing i Alvdal

Av

Tilsvar til Høyres forslag om at alle kommunalt/offentlig ansatte i Alvdal kommune inkludert politikere får redusere 10% av sin lønn i 4 mnd.

DEL

MeningerTorsdagens saksliste til Alvdals formannskapsmøte inneholdt saker, regnskap 2019, årsberetning 2019 og årets første økonomirapport m.m. Regnskap og årsrapport viser også god budsjettkontroll i enhetene, men samtidig ble merforbruket i TFF påpekt som bekymringsverdig.

Høyre-Tirill foreslo ti prosent lønnskutt i kommunen for å rette opp økonomien

I behandlingen av årets første økonomirapport fulgte Arbeiderpartiet opp rådmannens uttalte bekymring rundt kommunens økonomi, i sitt innlegg;

«Vi visste at årene etter store innvesteringer ville bli tøffe økonomisk, det var kalkulert. En pandemi var ikke kalkulert. Tiltak i forbindelse med pandemien har bidratt til forklarende merforbruk i noen enheter. Når økonomirapporten og saksfremlegget fra rådmannen ble skrevet, kjente han ikke til tallene i revidert statsbudsjett. Nå gjør vi det, og med all respekt for vår kollega fra Høyre og regjeringen, må vi melde at de foreløpige økninger som tildeles landets kommuner, er milevis unna de beregninger KS (Kommunenes sentralforbund) antyder at pandemien har påført kommunene i merkostnader».


Lokalt har Arbeiderpartiet en stor bekymring rundt budsjettering av TFF, noe som gjentagende ganger viser et merforbruk. Merforbruket er forklart med økte kostnader og en inntektssvikt på 2,8 mill. kr. En inntektssvikt som i vesentlig grad oppstår som følge av manglende kompensasjon fra staten. Økonomirapportens prognose for 2020 viser at en også for dette årets budsjett må økes fra 18 mill. til 21,7 mill. kr. I det politiske miljø i Alvdal er det stor vilje og et uttalt ønske at denne tjenesten skal inneholde et godt kvalitativt nivå. I debatten ble budsjetteringen påpekt, har den manglet realisme? Hva er årsaken til at den inneholder altfor høye inntektsanslag?

Det er derfor gledelig at det i vedtaket var full oppslutning rundt rådmannens innstilling, som etter forslag fra AP inneholder et tillegg om konsekvensutredninger dersom fremtidige budsjett skal justeres ned.

Høyres forslag om at alle kommunalt/offentlig ansatte i Alvdal kommune inkludert politikere får redusere 10% av sin lønn i 4 mnd. for å dekke merforbruk på 4,3 mill. i etatene fikk kun Høyres egen stemme.

Utdyper forslag om lønnskutt til alle i kommunen: «I stor grad tar det private næringslivet støyten»

Å fremsette et slikt forslag er, slik vi ser det, en total avsporing av de utfordringene kommunen står overfor. Det viser manglende forståelse for det trepartssamarbeidet som legger premissene for avtaleverk, forhandlingsplikter og alt annet en fri arbeidsbevegelse har oppnådd gjennom mange år i offentlig sektor. Det viser også manglende forståelse for arbeidsgiverrollen som er pålagt et kommunestyre som kollegium. Det er også et hån mot de ansatte i kommunal sektor som har stått, og fortsatt står i første linje. De som gjennom sitt arbeid utsetter seg selv og sine nærmeste for smittefare. De som gjennom sitt ansettelsesforhold kun har små stillingsbrøker. De som på grunn av smittefaren nå ikke har muligheten til ekstravakter for å oppnå en anstendig lønn. De ansatte er det mest verdifulle Alvdal Kommune har! Nei Høyre, det er dere som er representert i regjering. Det er dere som kan påvirke slik at kommunene oppnår full kompensasjon for merutgifter i forbindelse med den pågående pandemien. Det er dere som kan påvirke at de som har minst fra før ikke skal få enda mindre. Det er dere som i ettertid kan være med å påvirke at alle de med samfunnskritiske arbeidsoppgaver får et lønnsløft. Et lønnsløft de fullt ut fortjener. Ros og skryt er ikke mye å gå i butikken med.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags