Nytt og nyttig om skatt

Skriver om økonomi: Petter Gullikstad er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og statsautorisert revisor fra BI i Oslo. Han arbeider som revisor og rådgiver i Revisorkonsult AS.

Skriver om økonomi: Petter Gullikstad er siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen og statsautorisert revisor fra BI i Oslo. Han arbeider som revisor og rådgiver i Revisorkonsult AS.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Det er stadig endringer i lover og regler. Noen av de mest sentrale endringene omtales nedenfor. Nettbedragerier øker i omfang. Her må vi alle vise forsiktighet med henvendelser fra ukjente personer eller bedrifter.

DEL

Spaltist Aksjesparekonto: Det er nå innført gunstige nye regler for aksjesparekonto. Personlige skattytere kan opprette slik konto for å investere i børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis (i f.eks. sparebanker) og aksjefondsandeler. Slik konto kan opprettes i bank, i verdipapirforetak eller hos verdipapirfond. Gevinster ved realisasjon (salg) av verdipapirer beskattes ikke dersom salgssummen legges til på kontoen. Tilsvarende gis det ikke fradrag for tap. Beskatningen skjer først når man tar midlene ut av kontoen.

Skatt for korttidsutleie av egen bolig: Skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig er avviklet fra 2018. Leieinntekt fra utleieforhold som varer mindre enn 30 dager, skal beskattes som kapitalinntekt.

Gaver til frivillige organisasjoner: Fra 2018 økes grensen for fradrag for visse frivillige organisasjoner fra kr 30 000 til kr 40 000.

Skattesatser: I 2019 settes skattesatsen for selskaper og personer ned fra 23 til 22 %. Samtidig økes satsene i trinnskatten (tidligere toppskatten) mellom 0,5 – 0,9 %-enheter. Oppjusteringsfaktoren for aksjeutbytte økes fra 1,33 til 1,44 slik at effektiv skattesats for utbytte blir 31,68% (22% x 1,44).

For formuesskatten økes verdsettelsesrabatten for driftsmidler fra 20% (i 2018) til 25% (i 2019). Bunnfradraget for formuesskatt økes fra kr 1.480.000 til kr 1.500.000.

Endringer i aksjeloven fra 1. mars 2019

Det vil ikke lenger være krav om å angi forretningskommune i vedtektene. Endringen gjelder ikke for ASA (allmenne aksjeselskaper). Ved avvikling av aksjeselskaper trenger man ikke lenger velge avviklingsstyre. Det sittende styre skal forestå avviklingen.

Aksjeselskaper som har valgt bort ekstern revisjon får unntak fra kravene til at avviklingsbalansen og sluttoppgjøret skal revideres.

Kontantsalg i veldedige og allmennyttige organisasjoner kan dokumentere kontantsalg med dagsoppgjør og ev. annen tilgjengelig dokumentasjon, uavhengig av beløpsgrenser.

Nett-bedragerier øker: Dating-bedragerier, fakturasvindel og direktørbedragerier via internett øker. Dersom man dater på nett eller får henvendelser fra ukjente personer via sosiale medier, kan man risikere å møte på en bedrager. Den som blir utsatt for dating-svindel blir i enkelte tilfeller bedt om å stille sin konto til disposisjon til pengeoverføringer. Slik bistand kan etter omstendighetene være hvitvasking. Mange bedragerier gjennomføres i dag ved bruk av internett samt ved hjelp av stråmenn og profesjonelle medhjelpere. Bruk av internett har medført at bedragerier i større grad enn før gjennomføres over landegrensene. Det er ikke uvanlig at bedrageren opererer fra et land, mens fornærmede befinner seg i et annet land, og transaksjonene skjer gjennom et eller flere tredjeland. Økokrim gir følgende 8 råd:

1. Ikke gi fra deg personopplysninger, konto- og kredittkortinformasjon til personer og firmaer som henvender seg til deg per telefon eller e-post.

2. Ikke gi fra deg passord og pinkoder til personer som henvender seg per telefon eller e-post.

3. Sjekk hvorvidt informasjonen som gis er korrekt før du betaler for en vare eller tjeneste. Har du ikke bestilt varen, skal du ikke betale. 4. Ikke still din konto til disposisjon for overføringer fra/til ukjente personer.

5. Vær kritisk til løfter om stor gevinst: det som er for godt til å være sant er gjerne det.

6. Sørg for å ha gode rutiner for fakturabehandling og andre overføringer, særlig i ferietider.

7. Hvis noen prøver å stresse deg, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger. Avbryt kontakten.

8. Ta kontakt med ØKOKRIM, politiet eller Finanstilsynet dersom du er usikker på om du er utsatt for bedrageriforsøk.

Kilde: Deler av artikkelstoffet er hentet fra "Facta" fra Den norske Revisorforening.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken