Økte med 50 prosent i juli, men fra torsdag kveld til mandag stenges dørene

Og det skyldes at riksveg 3 mellom Steimokrysset i Alvdal og Motrøkrysset i Tynset blir stengt for gjennomgangstrafikk.