Olav Hermann Dille, 20.09 1933 – 24.07.2020

Olav Hermann Dille er død, 87 år gammel.