Om det å ta seg til rette

Av
DEL

Meningsretten Kommunestyret i Folldal har nylig behandlet en forskrift om godtgjøring for folkevalgte. Kommunen har hatt regler på dette i svært lang tid, tidligere var det i form av et reglement.

Av saksutredningen fremgår det at det ble inngått en avtale mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet etter valget 2019. Avtalen går tydeligvis blant annet ut på at varaordfører sin godtgjøring økes med 100%. (På samme tid beholdes all annen godtgjøring på samme nivå som i 2016. Mai 2016 var det gjort vedtak i kommunestyret om godtgjøring – også for varaordfører).

Kommunestyret har ikke blitt gjort kjent med denne avtalen, og det er helt greit.

Det spesielle her er at de to største partiene i kommunestyret lager en avtale som innebærer at man ikke lenger forholder seg til det kommunestyret har vedtatt. Normalt sies det at et vedtak gjelder inntil et nytt er fattet. Her kan det se ut som om noen partier selv velger hvilke vedtak de ønsker å forholde seg til, og hvilke de ikke vil forholde seg til.

En avtale som innebærer økt bruk av fellesskapets ressurser og som setter gjeldene reglement til side er spesielt. Riktignok nevner kommunedirektøren i en setning i et 44-sider tekstdokument til budsjettet for 2020 at varaordførers godtgjøring er økt med 15.000,- (fra 15.000,- tidligere). Hvordan dette skal forstår i lys av gjeldene reglement blir ikke nevnt. Hvorfor hastet det sånn med akkurat denne 100% økningen?


Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken