Om et drøyt år kan du kjøre over ei helt ny bru her

For underentreprenør Tronfjell Maskin AS er det en viktig jobb nå når firmaet merker at markedet strammer seg til.