Omstridt hytteplan på politikernes bord

Grunneierne i Knausvola hyttefelt ønsker å legge ut flere hyttetomter i området i Vingelen. Flere hytteeiere er kritiske, og villreinen er et tema.