Onsdag møtes de for å diskutere prioritering av fylkesvegene. Slik ser forslaget ut