Ønsker ikke befaring på Hummelvoll om målet kun er å snu en enkelt politisk avgjørelse