Ønsker utvidelse av 30-sone forbi Haltdalen oppvekstsenter