– Her har vi med oss Snorre Ryen Tøndel og Aina Sandnes Røste som vokalister. Andre aktører som vi også har fått med oss på denne konserten er Røros Sangforening, Røros Storband, elever fra Røros kulturskole, skolekorpsrekrutter og Irma Sukurica, og Glåmos Musikklag. Vi håper at mange rørosinger og korpsvenner ønsker å ta turen til vår jubileumskonsert, skriver Mona W. Slettum i en pressemelding.

I tillegg til at janitsjaren gjennom året deltar og bidrar i rørossamfunnet på ulike måter, blant annet med spilling 1. mai, 17. mai, under julemarkedet og Rørosmartnan, så vil det i år bli flere jubileumsarrangementer. 25. mars blir det gratiskonsert ved Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter og en utendørskonsert i sentrum av Røros i juni. Det skal også arrangeres korpstreff i Galåen samfunnshus i løpet av høsten.

Les også

Marie, mamma Hild Mari og mormor Helga spilte sammen: – Det er kult

Viktig rekrutteringsarbeid

– Rekruttering har i den senere tiden vært utfordrende for Røros Janitsjarorkester, spesielt ettersom Røros ikke har hatt et aktivt skolekorps på flere år. Dette synes vi er synd, og vi jobber stadig for å øke rekrutteringen. Vi har de to siste årene samarbeidet med kulturskolen med mål om å få fram et skolekorps igjen.

Under fjorårets 17. mai hadde janitsjaren med seg flere barn kledd i skolekorpsuniformer. Denne sesongen har de utvidet samarbeidet og har ved flere anledninger har med rekrutter fra kulturskolen.

– Vårt lille “skolekorps” vil også i år bli med janitsjaren på 17. mai og på vår jubileumskonsert 15. april, forteller Slettum.

Godt miljø

Miljøet i korpset beskrives som veldig godt.

– Vi har det siste året rekruttert medlemmer som er nyinnflyttet på Røros og rørosinger som har tatt fram igjen instrumentet og blitt med i janitsjaren. Vi legger lista slik at alle som vil være med å spille har anledning til å være med.

Slettum forteller at det er både småbarnsforeldre, yrkesaktive, aktive pensjonister, besteforeldre og unge innflyttere med i korpset,

– Vi har ingen reserver eller innbytterbenk, alle er med og vi har medlemmer som er fra 23 år og opp til godt voksen alder. Mangfoldet og samholdet er viktig for oss. Vi har en uskreven regel om at janitsjarøvelsene er en hobby som skal gi energi og da møter vi opp når vi har anledning. Det artige er at oppmøtet er høyt og vi har særdeles høy trivselsfaktor.

– Dette skyldes en dyktig og inkluderende dirigent med godt humør og god humor, gode korpskolleger og et reportoar som fenger oss og publikum.

Hvert år samles korpset til en tur enten til det store utland eller innenlands. Det finansierer gjennom spilleoppdrag, kontingent og overkommelige dugnader.

– Vi ønsker alle som vil ta opp igjen hobbyen om å spille i korps velkommen til å være med i janitsjaren og vi ser fram til å feire oss sjøl inneværende år!