Oppga feil antall ammekyr og storfe. Nå har bonden fått varsel om trekk i tilskuddet

En Tynset-bonde har fått varsel om avkorting i produksjonstilskuddet på over 30 000 kroner.

DEL

I oktober søkte bonden om tilskudd til 12 ammekyr og 16 øvrige storfe.

– Etter kontroll med Husdyregisteret og og opplysninger fra foretaket viser det seg at den riktige fordelingen er 3 ammekyr og 25 øvrige storfe. Det er store forskjeller i tilskudd mellom ulike dyregrupper. Når det søkes om tilskudd til dyr i feil gruppe, og feilen ville medført urettmessig utbetaling, er dette grunnlag for avkorting av tilskuddet, skriver landbruksenheten i Tynset kommune i et brev til bonden.

Over 30 000 kroner urettmessig

Landbruksenheten har regnet ut at feilopplysningene i dette tilfellet ville gitt en merutbetaling på 33 423 kroner.

– Ved å føre opp flere ammekyr enn det som er riktig, ville dette ført til for mye utbetalt dyretilskudd og for mye utbetalt driftstilskudd spesialisert kjøttproduksjonen, utdyper landbruksenheten.

– Har opptrådt uaktsomt

Det legges til grunn at foretakene som søker om produksjonstilskudd er selvstendige næringsdrivende som er underlagt et strengt aktsomhetskrav.

– Det forventes at foretakene kjenner regelverket for virksomheten. Kommunen vurderer at foretaket har opptrådt uaktsomt ved å føre opp flere ammekyr enn det disponerte på telledatoen 1.oktober 2020, og avkorter derfor produksjonstilskuddet med 33 243 kroner.

Kommunen understreker at brevet er et varsel om avkorting i produksjonstilskuddet. Det vil i vedtaksbrevet bli opplyst om klagemulighet og tre ukers klagefrist.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken