Ordfører Merete forteller om den nye barnehagehverdagen

Når barnehagene begynner å åpne igjen mandag 20. april, møtes både barn, foreldre og ansatte av en annerledes hverdag. På Tynset må alle ha med matpakke.