Ordføreren gravde hullene, Tradisjonsmøbler lagde rypa og Bergstaden Bygg støpte. Samarbeidet ble vippedyr til glede for barna

Mange har bidratt økonomisk, og flere har bidratt praktisk. Deriblant ordfører Arve Hitterdal som bidro med å grave hullene og som skal stå bak ideen med at vippedyrene måtte være rype.