Ordføreren inviterer reindrifta til dialogmøte om snøscooterløype