Øremerka veterinærvakt-tilskudd. Åpent brev til kommunalministeren

HUSDYR Sau. (Arkivfoto)

HUSDYR Sau. (Arkivfoto) Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Den 18. juni i år vedtok Stortinget at tilskuddet til kommunenes veterinærvakttjeneste ikke lenger skal være øremerket. Vi er bekymret for hvordan kommunene skal kunne løse dette innenfor allerede sprengte rammer og blir heller ikke helt beroliget av uttalelsen fra kommunalministeren gjengitt i Bondebladet 18. juli: "Jeg har tillit til at kommunene er opptatt av å sørge for et godt veterinærvakttilbud for sin kommune, og at kommunene tar dette ansvaret uavhengig av om midlene gis som et øremerket tilskudd eller som rammetilskudd".

Konsekvensene av vedtaket er at det blir svært vanskelig for distriktskommunene å betale for den lovpålagte veterinærvakta utenom ordinær arbeidstid. Det blir en større egenbetaling for mange små kommuner og Nord-Norge kommer svært dårlig ut. Det virker ikke som det er logikk i det når det er kommuner som driver med mest korn og grønnsaksproduksjon kommer styrket ut av ordningen av å legge øremerkede midler over i kommunenes rammebudsjett., slik som Østfold, Follo, nye Stor- Oslo og Romerike.

KrF-lagene i Nord-Østerdalen støtter uttalelsene i Bondebladet 18. juli 2019 fra Bondelaget og Veterinærforeningens der konsekvensene beskrives som svekket velferd både for dyr og bønder og at det mange steder blir svært vanskelig å skaffe veterinær utenom vanlig kontortid.

Vi håper derfor at kommunalministeren tar hensyn til dette når budsjettet for 2020 skal fastlegges. Når midlene skal fordeles bør det være landbrukskriteriet og ikke antall innbyggere som legges til grunn.

Alvdal Kristelig Folkeparti v/Rolf Langen Tynset Kristelig Folkeparti v/Kjetil Lorentzen Os Kristelig Folkeparti v/Thomas Engåvoll

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken