Det vedtok formannskapet på Os i forrige uke.

Det er etter vedtak fra fylkesutvalget i Innlandet alle kommuner har fått tilbud om en dagsturhytte på et utvalgt turmål innen 2025. Hytta skal være lett tilgjengelig og stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet.

Det skal være et lavterskeltilbud for alle uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.

Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, kommunene,Sparebankstiftelsen DNB, Sparebankstiftelsen Hedmark, frivillige organisasjoner og grunneiere. RAM arkitekter har vunnet arkitektkonkurransen med ei enkel hytte på cirka 12 kvdartameter med oppholdsrom, vedfyring, uteplass og god utsikt.

Hva får kommunene:

  • En ferdig prosjektert dagsturhytte med særegen arkitektur
  • Tilskudd på 300 000 kr fra enten Sparebankstiftelsen Hedmark ellerSparebankstiftelsen DNB.
  • Tilskudd gjennom spillemiddelordningen.
  • Mulighet til være med å løfte nærfriluftslivet gjennom et felles Innlandsprosjekt

Maks kostnad per hytte uten grunnarbeid er 750 000 kroner, dette inkluderer hytte med vedovn.

Kommunens egenandel på selve dagsturhytta avhenger av kostnader med grunnarbeid og dugnadsarbeid. Sparebankstiftelsen Hedmark eller Sparebankstiftelsen DNB bidrar med inntil 1/3 i tilskudd, maks 300 000 kroner per hytte. De totale tilskuddsberettigede kostnadene på dagsturhytta dekkes med inntil 1/3 i spillemidler, maks tilskudd 1 000 000 kr.

Kommunen stiller med tomt og ferdig grunnarbeid til hytta. Kostnader her må kommunen dekke.