Sofie Margrethe tilbys fast fastlegestilling på Os, og Anna-Karin takker ja til stilling som ny ruskonsulent