Disse utgjør de nye menighetsrådene i Os kommune

Trer i kraft 1. november.