Uthusprosjektet ble startet i 1995 som et istandsettingsprogram for uthus i Bergstaden. Etterhvert har det geografiske området blitt utvidet til å gjelde hele cirkumferensen, som innbefatter også kommunene Os, Holtålen, Tolga og Engerdal.

– For å få kontinuitet og forutsigbarhet for drifta av uthusprosjektet og kommunene, er det nødvendig at det gjøres vedtak i de ulike kommunestyrene om permanent deltagelse i prosjektet og opplegg for den kommunale medfinansieringen. Prosjektet skal fortsatt eies og styres av Røros kommune, skriver rådmannen i saksutredningen.

Det pekes videre på at et politisk vedtak om permanent deltagelse betyr at en vil unngå at hvert enkelt istandsettingsprosjekt må opp til politisk behandling.

– Når det gjelder omfanget av framtidige prosjekt er det ingen tvil om at den største delen av aktiviteten fortsatt vil foregå i Røros, som har mesteparten av verdensarvområdet. Når det gjelder prioriterte områder og objekter i nabokommunene er Narjordet prioritert i Os, Gata i Tolga og Femundshytta i Engerdal, skriver rådmannen.

Etter at det er gjort eventuelle vedtak om permanent deltagelse fra nabokommunene i uthusprosjektet, er det nødvendig å ta en gjennomgang av rollen og sammensetningen av referansegruppa for prosjektet, heter det i saksutredningen.

Formannskapet i Os skal behandle saken i sitt møte 1. november, mens kommunestyret skal si sitt den 29. november.