Oppussing av ungdomsskola, bygging av nytt helsehus og salg av eiendommer er blant det som skal gi innsparinger

Pusse opp ungdomsskola, bygge nytt helsehus og selge eiendommer er blant det som skal gi innsparinger i Os kommune.