Til vanlig skriver Helge Midtdal bøker. Nå har han også laget naturbilder som stilles ut rundt om i landet

Helge Midtdal ser ikke bort ifra at han starter er lignende prosjekt i fremtiden.