Ingen dispens der det er leiekjørere

– Os kommune kan ikke fortsette med en prøveordning det ikke finnes hjemmel for i verken forskrift eller lovverk.