Vil ha gangvei fra Os til Røros

GANGVEI HELE VEIEN: Her ønsker politikerne gangvei helt til Røros. Fra venstre Kai Inge Trøan, Anne Karin Torp Adolfsen, Arne Grue og Lill Anita Jensvold Larsen. Foto: Guril Bergersen

GANGVEI HELE VEIEN: Her ønsker politikerne gangvei helt til Røros. Fra venstre Kai Inge Trøan, Anne Karin Torp Adolfsen, Arne Grue og Lill Anita Jensvold Larsen. Foto: Guril Bergersen

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Arbeiderpartiet i Os setter gang- og sykkelvei på prioriteringslista i valgkampen. Et av forslagene er gangvei fra Bekkrysset i Os og helt til Røros.

DEL

– Vi ønsker en gang- og sykkelvei som går helt fra Os til Røros. Det er mange som bor i Os og som jobber på Røros og det er en del myke trafikanter som bruker fylkesvei 30 mellom Røros og Os, opplyser ordførerkandidat for Arbeiderpartiet (Ap) i Os, Arne Grue.

Han påpeker at han ikke har vært i kontakt med Røros kommune angående saken, men må selvfølgelig ha med dem på et spleiselag.

Møtte fylkesråd

Torsdag møttes tre politikere fra Ap fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen. Hun sitter i komiteen for samferdsel og miljø i Hedmark fylkeskommune.

Neste år starter arbeidet med ny rullering av handlingsprogram for fylkesveier. Nåværende går fra 2014 til 2017.

– Til vinteren kommer vi til å reise rundt i alle de 22 kommunene i fylket for å høre hva de ønsker skal bli prioritert i sin kommune. Det er veldig nyttig å komme og se istedenfor å lese seg til alle innspillene, forklarer Adolfsen.

Gang- og sykkelveier som binder Os sentrum sammen med utenforliggende områder ser hun på som et positivt tiltak.

– Hvis vi hadde klart å få vei for myke trafikanter langs fylkesvei 30 bort til Høistad eller Myre ville det også ha gjort en stor forskjell, mener Lill Anita Jensvold Larsen, varaordførerkandidat for Ap.

Med dette tiltaket vil det gi en atskillig tryggere vei for gående og syklene, både fastboende og de som er ute på tur.

– Hvis vi ser på dette også i et folkehelseperspektiv, er tiltaket veldig positivt også for helse. Områder utenfor Os vil bli mer tilgjengelig og det blir lettere å komme inn til sentrum som myk trafikant, mener politikerne.

Det er ikke bare fylkesvei 30 som politikerne ønsker å sette søkelyset på. Også langs fylkesvei 28 mot Nøra er aktuell.

Ønsker seg gangvei

– For dem som bor oppover langs fylkesvei 28 er det påpekt at det må komme en gangvei. Da vil kanskje flere ønske å bygge utover der også, åpeker partileder Kai Inge Trøan. Han opplyser at det var opptog for å få gangvei langs fylkesvei 30 for mange år siden.

En annen gangvei som tidligere var prioritert av kommunen var mellom Os sentrum og krysset inn til Dalsbygda. For denne foreligger det en ferdig reguleringsplan, men prosjektet ble dyrt.

– Hele veibanen må flyttes ut mot elva for å få til en gangvei der, forklarer Grue.

Artikkeltags