Toppkandidater på Os. F.v Arne Horten (AP), Thomas Lervik Engåvoll (KrF), Jon Ola Kroken (SV) og Runa Finborud (SP).

Dette svarer de politiske partiene på Os

I anledning valget 2019 inviterte vi leserne våre til å sende inn spørsmål som dere ønsket å stille politikerne i kommunene våre. Her ser du svarene fra de politiske partiene på Os. Spørsmålene ble sendt til listetoppene i hvert parti.
Publisert