Differensiert arbeidsgiveravgift sparer bedriftene i Os for 26 millioner kroner

Os Arbeiderparti er opptatt av arbeidsplassser, og vil synliggjøre hva differensiert arbeidsgiveravgift betyr i deres kommune.