Store trosutgifter for kommunene

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Oslo (NTB): Kommunene må dekke kirkens vedlikeholdsutgifter og øke tilskuddene til tros- og livssynssamfunn. Finansieringsordningen må endres om trossamfunnene skal likebehandles, mener kulturbyråd.

– Dersom kirken i framtiden skal finansieres på akkurat samme måte som i dag, blir utgiftene våre høyere fordi innbyggertallet øker og det blir flere trossamfunn. Skal vi ha råd til å likebehandle trossamfunnene, må finansieringsordningen endres, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen i Oslo til Klassekampen.

Kommunene er lovpålagt å dekke Den norske kirkes utgifter til bygging, drift og vedlikehold. Utgiftene som brukes på kirken deles på antall medlemmer i Den norske kirke, og andre tros- og livssynssamfunn får også samme sum per medlem. Selv om Den norske kirke fortsatt har en særstilling sammenlignet med andre tros- og livssynssamfunn, sørger likebehandlingssystemet for at de øvrige trossamfunnene får like mye for sine medlemmer.

Oslo kommune venter å måtte øke tilskuddene til andre trossamfunn med 112 millioner kroner fra 2015 til 2030.

KS-nestleder Mette Gundersen sier hun ble overrasket da hun fant ut at skillet mellom kirke og stat som inntrer fra nyttår ikke medfører til endringer i kommunenes finansieringsforpliktelser.

– Det er ingen tvil om at kirkebygg og andre tjenester knyttet til kirke er en stor forpliktelse for kommunesektoren, sier hun. (©NTB)

Artikkeltags