Uten regionreform sentraliseres Norge

Av
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisa og alt innhold på nett

MeningerSynes du hovedstadspolitikerne bestemmer for mye over det som skjer i ditt nærmiljø? Stoler du heller på lokalpolitikerne, som kjenner lokale forhold bedre enn de som sitter i regjeringsapparatet i Oslo? Hvem vet best hvor skoen trykker? Svaret man ofte blir møtt med, er at kommunen og fylkeskommunen er for svake, de evner ikke å ta hånd om slike oppgaver. Derfor blir løsningen alt for ofte styring fra Oslo. Mangfoldet forsvinner. Det finnes to alternativer til dagens sentraliseringstrend; det ene avskaffer fylkeskommunen og skaper et to-nivå-system i Norge. Sentralisering er da et faktum, for kommunene akdri blir store nok til å håndheve viktige oppgaver som næringspolitikk- og arbeidsmarkedstiltak. Det andre alternativet er regionreform, som Venstre nå kjemper for.  Da faller det gamle argumentet bort. Det blir ikke lenger enklere å legge føringen fra hovedstaden.

Vi har mange eksempler på at de gamle fylkesgrensene er et hinder for regionalt samarbeid: Dårlige kollektivforbindelser fra Østerdalen til Trondheim, handlingslammende diskusjon om storsjukehus ved Mjøsa, høyskolekrangel -. Fylkeskommunen koster i dag skattebetaleren dyrt, og fylkesgrensene skaper mer splid enn samarbeidsgrunnlag.

Nye regioner kan derimot puste nytt liv i landet. De bør få ansvar for samferdsel, næringsutvikling, kultur, arbeidsmarkedstiltak, landbruk og alt politisk skjønn som i dag ligger til Fylkesmannen. Når dette skjer, kan vi også stoppe trenden med stadig flere statlige arbeidsplasser i Oslo. Vi kan skape statlige arbeidsplasser i alle landets hjørner. Når regionene er etablert, kan vi gå videre i å regionalisere. Årsaken er enkel: I dag er det 35 statlige etater som er "regionalisert" - altså delt inn i geografiske områder. Ingen av disse 35 statlige etatene følger dagens fylkesgrenser - og knapt noen av de 35 har lik inndeling. Det finnes for eksempel seks tollregioner, åtte mattilsynsregioner og fem veiregioner.

For de av oss som blir oppgitt over at alt for mange beslutninger tas i Oslo, finnes det bare én levedyktig løsning; regionalisering. Et nytt folkevalgt nivå med kompetanse og størrelse vil kunne stoppe sentraliseringstrenden vi lider av. Lokal svakhet kan ikke lenger brukes som et argument for å frata Norge et levende regionaldemokrati hvor de som står utfordringene nærmest også får egen mulighet til å løse dem. 

Send inn tekst og bilder «

Fortell fra kulturarrangementer og opplevelser, stort og smått!

Artikkeltags