Østre trase på Hamar er best for Rørosbanen

Av

Trase øst er ubetinget det beste alternativ sett i et framtidig 100 års perspektiv for både Røros og Dovrebanen.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Trasévalget Bane NOR har utredet er kun vektlagt som er best for Hamar by. Ei heller omlandet til Hamar

Her kommer mandat og utredning feil ut fra start.

En framtidsrettet infrastruktur i nasjonal transportplan må være framtidsrettet for både Røros og Dovrebanen ved valg av ny Hamar stasjon.

Rørosbanen er ikke hensyntatt i utredningen og framtidsmuligheter med et direktespor til Gardermoen og Oslo område ved planlegging av ny jernbanestasjon.

Meget betenkelig at et statlig organ som Bane NOR ikke skal ivareta en framtidsrettet infrastruktur også for Rørosbanen.

Det handler ikke bare om persontrafikk og intercity til Elverum/Rena med østlig tras som Bane NOR hevder. Det vil også åpne for direkte tog Oslo-Trondheim på Rørosbanen uten et togbytte på Elverum, Rena eller Hamar.

I tillegg åpnes for framtidsmuligheter for overført godstrafikk på Rørosbanen, økt persontrafikk, bosetting og næringsutvikling samt bedre utnyttelse av togmateriell på Dovrebanen-Rørosbanen. Behovet for strøm på Rørosbanen vil øke.

I tillegg har Rørosbanen laveste stignings og høyde forskjell Hamar-Trondheim.

Det må være et politisk og nasjonalt ansvar at mere trafikk og gods skal over fra vei til jernbane der det er mulig, inkludert Rørosbanen av bl. annet miljøhensyn, hvis politikere mener det de sier.

Trasévalget på Hamar handler ikke bare om en uenighet om stasjonsvalg på Hamar.

Det handler like mye om Rørosbanen, Østerdalens og Røros regionens framtid og utviklingsmuligheter.

Vi får håpe at fornuften seirer og at politikeren evner og ser 100 år fram i tid at en østlig trase på Hamar er den mest framtidsretta.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken