Over en halv million kroner skal bedre helsetilbudet for barn og unge i Røros

Oversiktsbilde Røros
Bergstaden fra Malmplassen mot kirka.
Røros sentrum

Oversiktsbilde Røros Bergstaden fra Malmplassen mot kirka. Røros sentrum Foto:

Røros kommune får 560 243 kroner for å styrke og utvikle tiltak for barn og unge i helsetjenesten.

DEL

Regjeringen har i 2020 bevilget totalt 1,3 millarder kroner til helsetilbud for barn, unge og deres familier.

422 millioner kroner er øremerket til helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Kommuner i Trøndelag får nærmere 39 millioner kroner, og Røros kommune får drøyt 500 000 kroner.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen sin satsing på et godt helsetilbud til barn, unge og deres familier også kommer innbyggere Røros kommune til gode. Det er bra at Helsedirektoratet har tildelt øremerkede midler til helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Røros kommune, sier Rob Veldhuis, medlem i formannskapet og gruppeleder for Røros Høyre i en pressemelding.

Viktigere enn tidligere

– Barn og unge trenger et godt helsetilbud. Flere unge sliter psykisk enn før. En åpen dør til skolehelsetjenesten er viktig for flere enn tidligere. Derfor er det godt nytt at vi får til en styrking av dette feltet. Jeg er glad Røros har søkt om midler for å styrke oppfølgingen av barn og unge, sier Mari Holm Lønseth, stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen (H).

Pengene kommer i tillegg til bevilgningene som kommer gjennom kommunenes rammetilskudd.

– I Trøndelag har 19 kommuner søkt, og alle har fått innvilget beløp. Kommunene har søkt om støtte til både skolehelsetjenesten og styrking av jordmortjenesten. Vi trenger en god jordmortjeneste der folk bor. Det bidrar denne støtteordningen til, fortsetter Lønseth.

Det er helsedirektoratet som har fordelt de øremerkede midlene etter søknader fra kommunene.

Holtålen kommune er ikke blant kommunene som har søkt og fått innvilget penger i Trøndelag.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken